Cíl a smysl těchto stránek :

 

 

 

- odpovědět na požadovanou otázku, odhalit očím neviditelné, uším neslyšitelné fenomeny, odkrýt  "zákulisí" osudu, událostí, vztahu, dění nebo jevu. Náš život je jako živý román - omalovánka,  psaný a kreslený Někým, kdo je naším tajným pozorovatelem  a současně  naší podstatou, Někým,  kdo chce naplnit svůj smysl spoluúčastí a prožíváním tohoto jedinečného neopakovatelného příběhu. Hrubá dějová linie je napsána a my se máme stát režisérem i hercem, který může mnohé události dále formovat a upravovat, dávat jim výraz, barvu a tvar a podílet se tak na výsledku své umělecké tvůrčí práce, jíž je Život sám. Přestože jsou základní kontury našeho životního příběhu již načrtnuty, přesto máme svobodnou vůli a možnost dále svůj život dotvářet, svobodně reagovat, rozhodovat se a vtiskovat do něj své názory, pocity, city a poznatky. V tomto procesu tak můžeme (a máme) objevovat  skrytá "pravidla" - zákon jež  formuje a provází život.  Žádný z prožívaného příběhu každého z nás nezůstává zapomenut, ale je "vstřebáván"  do živé Knihy života - jakési  " nadbytosti " (Duše), která tvoří s naším jedinečným životem jeden Celek - kousek šťěstí , které každý z nás podvědomě hledá.

Když  se někomu podaří za určitých okolností  naokamžik vystoupit svým vědomím z jednoho listu  své "knihy životů" a poznat, že jedním životem prožívá  jakousi svou dílčí část, stává se osvíceným - Buddhou.O tomto procesu pojednávají všechna světová náboženství, hermetické a mystické systémy i jednotlivci, kteří se nám snaží ve své Lásce pomoci být také štastní.

Proto Ježíš  řekl: " Klepejte a bude vám otevřeno" . Tak i procesem hledání toho, co nás osloví, hledáním a nalézáním odpovědí na svá  PROČ , hledáním a nalézáním Někoho nebo Něčeho , co se dotkne našeho srdce , se rozvíjíme  směrem ke kráse (pravdě) své identity, ke své skutečné podstatě a tím i ke svému  osobnímu i nadosobnímu  štěstí , k seberealizaci a k naplnění  životního poslání.

 

 

1. Psychologická a intuitivní astrologie   pomáhá  odhalit skrytý význam a účel narození,  událostí , lidských vztahů nebo pracovních i osobních problémů,  odkrývá  příčiny dění, jež proběhla v určitém čase nebo jsou pro určený okamžik  plánována,  inspiruje,  kterou  cestou se dát, kdy a jak konat. Stává se tak pomocníkem a rádcem  ve chvílích rozhodování, pomáhá pochopit, co je účelem vztahů, života mého nebo mých blízkých a jak se pozvednout ke svému štěstí a naplnění.

 

 

2. Výklad snů  je nahlédnutím do hlubin psychiky a duševních procesů, do skrytých říší podvědomí a nadvědomí. Sen  k nám  prostřednictvím obrazů a scenérií symbolicky i reálně promlouvá a snaží se nás navést na správnou cestu, říci Něco, co je pro náš život důležité  nebo upozornit na to, co může odvrátit hrozící nebezpečí na naší životní cestě. 

 

 

3. Tarotové karty jsou  spojnicí  ke zviditelnění podhoubí  osudu, tématu, vztahu nebo situace. Dávají konkrétní odpovědi na konkrétní otázky a témata.

 

 

4. Sémanty  ukazují na skrytý - esoterický (duchovní) význam slova, jména, označení někoho nebo něčeho. Tato intuitivní metoda kombinuje několik metod poznání: uchopí  sémantický, vnější obal slova-pojmu, jež pak přenese do významu vnitřního za pomocí kabaly a praobrazné řeči, kdy písmena - číslice  hledaného slova "ožívají" .  Stávají se tak zvukovým, symbolickým a geometrickým  tvarem - zářičem,  ukazujícím na vnitřní smysl a účel.  "Sémant" se tak stává  skrytým klenotem, cestou k duši.